Προβολή νέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ & ΔΕΡΙΓΝΥ, ΑΘΗΝΑ

Η εταιρεία μας, σε κοινοπραξία με την εταιρεία «Κ. ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μετά από διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν περί τις σαράντα  εταιρείες, ανακηρύχθηκε «προσωρινός μειοδότης» του έργου που αφορά την ανακατασκευή του κτιρίου επί των οδών Μαυροματαίων και Δεριγνύ.

Μετά την αποκάλυψη ότι το κτίριο τελεί υπό κατάληψη από αντιεξουσιαστικές ομάδες επί  έντεκα(11) συναπτά χρόνια, έχουμε ήδη αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε εργασίες είτε με ειρηνικό τρόπο είτε δια καταναγκασμού.

 

 

« Επιστροφή στη λίστα νέων