Προβολή νέων

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τον Δεκέμβριο του 2015 η ΠΕΤΚΑ ΑΕ ανέλαβε την εκτέλεση του έργου επέκτασης του δικτύου καυσίμου αερίου της Πανεπιστημιούπολης. Κύριος του έργου είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πραγματοποιήθηκε επέκταση του κεντρικού δικτύου φυσικού αερίου της Πανεπιστημιούπολης, διαμόρφωση των εσωτερικών δικτύων των κτιρίων και  αντικατάσταση των καυστήρων των εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016.

« Επιστροφή στη λίστα νέων