ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

Εάν έχετε ήδη αποφασίσει τι θέλετε να κατασκευάσετε, η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. είναι εδώ για να σας πει το πώς.

Απλούστερα, η εταιρία μας θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την τεχνική διαχείριση του έργου, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πρόσληψη όλων των απαραίτητων εργατοτεχνικών συνεργείων, έλεγχο και καθοδήγηση τους, συνεχή ενημέρωση του πελάτη μας με παρουσίαση της προόδου του έργου, μείωση του κόστους κατασκευής και αποπεράτωση του έργου μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχετε ορίσει.

Αναθέτοντας το management της κατασκευής σας στην ΠΕΤΚΑ Α.Ε. έχετε την εγγυήση πως τα πάντα θα λειτουργήσουν σίγουρα και ομαλά, χάρη στη βαθιά τεχνογνωσία που διαθέτει το προσωπικό της εταιρείας μας.