ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ Λεπτομ.
Oil Tankers Projects Διάφορες Εγκαταστάσεις Ναυτιλιακή βιομηχανία
  • Project_oiltankers1
  • Project_oiltankers2

(Πατήστε για μεγέθυνση)

Traditionally, Greece has been a maritime nation. Since ancient times, Greeks used to be involved into shipping which has played a key role in the financial development of this country.

Therefore, PETKA SA has been involved into the shipping industry too, by performing electromechanical installations, HVAC & refrigeration installations and other marine installations in oil tankers and other types of container ships.

Since 1989, PETKA SA has provided its services to huge shipping firms both in Greece and abroad. As a result, it has obtained a great expertise in this field as well.