Προβολή νέων

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 108ΟΥ ΚΑΙ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Τον Νοέμβριο του 2014 η ΠΕΤΚΑ ΑΕ ξεκίνησε το έργο της κατασκευής του 108ου και 5ου Νηπιαγωγείων Αθήνας, στον κεντρικό τομέα των Αθηνών, στην περιοχή του Πολυγώνου. Κύριος του έργου είναι οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε..

Οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. είναι εταιρεία Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ), που ιδρύθηκε το 2013, και αποτελεί συγχώνευση των εταιρειών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. ΑΕ.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2016.

« Επιστροφή στη λίστα νέων