Προβολή νέων

ΜΑΙΟΣ 2018: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Τον Δεκέμβριο του 2017 η ΠΕΤΚΑ ΑΕ ξεκίνησε το έργο της αποπεράτωσης του κλειστού αθλητικού γυμναστηρίου Δήμου Τήνου. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τήνου.

Σκοπός του έργου ήταν η βελτίωση της λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου. Πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση κλιματισμού – αερισμού στην κλειστή αίθουσα του γυμναστηρίου και έγινε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πέριξ αυτού.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2018.

« Επιστροφή στη λίστα νέων