Προβολή νέων

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018: ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τον Δεκέμβριο του 2018 η ΠΕΤΚΑ ΑΕ ξεκίνησε το έργο της αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας στον Αθήνα. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση και ενίσχυση του δικτύου (υποδομή και ανωδομή) ηλεκτροφωτισμού και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED. Θα πραγματοποιείται, επίσης, αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού εναερίου & υπόγειου δικτύου και των παλαιών ιστών με ταυτόχρονη κατασκευή νέων.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021.

« Επιστροφή στη λίστα νέων