Προβολή νέων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019: ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τον Απρίλιο του 2019 η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. ξεκίνησε το έργο για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ηλιούπολης.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης μέσα από την βελτίωση των υποδομών των σχολείων της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ορισμένες από τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι:

  • Διαμόρφωση– βελτίωση των αυλείων χώρων και λοιπές συντηρήσεις (χρωματισμοί, κιγκλιδώματα κλπ. εργασίες).
  • Αντικατάσταση παλαιών ξύλινων κουφωμάτων.
  • Διαμόρφωση – βελτίωση των αυλείων χώρων και συντήρηση επιφανειών στίβου.
  • Συντήρηση ραμπών Α.Μ.Ε.Α. στο ειδικό γυμνάσιο & λύκειο.
  • Συντηρήσεις – μικροεπεμβάσεις λοιπών σχολικών διδακτηρίων (χρωματισμοί , κιγκλιδώματα κλπ. εργασίες).

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019.

« Επιστροφή στη λίστα νέων