Προβολή νέων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019: ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Τον Ιούλιο του 2019 η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. ξεκίνησε το έργο της επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν εργασίες αποχέτευσης, ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού, ηλεκτρικά, αντικεραυνική προστασία, γειώσεις, πυροπροστασία, υποσταθμούς μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, ανελκυστήρες κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεις.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2020.

« Επιστροφή στη λίστα νέων