ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

OFFICES (Headquarters)

Διεύθυνση:

Ι. Φωκά 70,

Αθήνα

111 42

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

+(30) 210 21 32 100

+(30) 210 22 22 016

Fax:

210 22 23 922

E-Mail:

info@petka.gr

DEPARTMENTS

Διεύθυνση:
spkarav@petka.gr
Τμήμα Ενέργειας:
energy@petka.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:
gliritzis@petka.gr
Tμήμα Κλιματισμού:
pdelis@petka.gr
Τμημα Μηχανολόγων Μηχανικών:
lgratso@petka.gr
Tμήμα Marketing:
gpetroc@petka.gr
Tμήμα Επενδύσεων:
invest@petka.gr
Λογιστήριο:
accounting@petka.gr
Tμήμα Real Estate:
realestate@petka.gr