Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. είναι μία ανώνυμη κατασκευαστική εταιρεία, συνέχεια τεχνικών εταιρειών και κοινοπραξιών, που συμπυκνώνει εμπειρία τριάντα ετών στον τομέα των ιδιωτικών και δημοσίων έργων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εφαρμογών στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

Ιδρυτές και κύριοι μέτοχοι της ΠΕΤΚΑ Α.Ε. είναι ο Χρήστος Πετρόχειλος (Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) και ο Σπυρίδων Καραβάκης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Μηχανολόγοι Μηχανικοί με πολυετή εντρύφηση στον τομέα των κατασκευών.

Η ομάδα της ΠΕΤΚΑ Α.Ε. αποτελείται από Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (Πολιτικούς, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Χημικούς και Τοπογράφους), έμπειρους και ικανούς να φέρουν εις πέρας κάθε έργο, από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού, έως την τεχνική διαχείριση. Εξέχουσα θέση κατέχουν επίσης οι Οικονομικοί Σύμβουλοι, Φοροτεχνικοί, Δικηγόροι, Σχεδιαστές, Διοικητικοί Υπάλληλοι και το Εργατοτεχνικό Δυναμικό.

Κάθε κατασκευή της ΠΕΤΚΑ Α.Ε. χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, αποτελεσματικότητα στην παραγωγική διαδικασία, χαμηλό κόστος και βέλτιστη παράδοση. Όλα τα προαναφερθέντα κατατάσσουν την ΠΕΤΚΑ Α.Ε. ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου της στη χώρα.

Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ιδιωτικές Κατοικίες
 • Κτίρια Γραφείων
 • Έργα Αεροδρομίων
 • Στρατόπεδα
 • Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις
 • Σχολικά Κτίρια
 • Βιομηχανικά Κτίρια
 • Δημόσια Κτίρια
 • Μουσεία
 • Εμπορικά Καταστήματα
 • Εστιατόρια
 • Ταχυδρομεία
 • Τράπεζες
 • Πλατείες
 • Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

Ενδεικτικά έργα της ΠΕΤΚΑ Α.Ε. μπορείτε να δείτε εδώ.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες της εταιρίας περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Pre Construction Consulting (Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών)
 • Project Management (Διαχείριση Έργου)
 • Construction Management (Διοίκηση Κατασκευής)
 • Real Estate (Εκτίμηση Ακινήτων)
 • Design / Build (Μελέτη / Κατασκευή)
 • General Construction (Γενική Κατασκευή)
 • Facilities Management (Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις)
 • Building Renovation / Upgrade (Ανακαίνιση / Αναβάθμιση)
 • Building Maintenance (Συντήρηση)
 • Green Building (Βιοκλιματικά Σπίτια)
 • Marine Installations (Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες)
 • Εγκαταστάσεις Κεντρικού, Ημικεντρικού και Οικιακού Κλιματισμού
 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων κάθε είδους

Οι λόγοι για τους οποίους η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. επελέγη από τους πελάτες της όλα αυτά τα χρόνια έναντι άλλων εταιρειών είναι: τα υψηλά standards που θέτει, η βαθιά γνώση της αγοράς, η ποιότητα των υπηρεσιών της και η προσήλωση του προσωπικού της στις ανάγκες των πελατών.

Προκειμένου να διατηρηθεί η παραπάνω εικόνα, που έχει διαμορφώσει η εταιρεία εδώ και δεκαετίες, ακολουθεί ορισμένες βασικές αρχές:

 • Αξιοπιστία – Τιμιότητα
 • Σεβασμός στον Πελάτη
 • Πειθαρχία
 • Ομαδικότητα
 • Σκληρή Δουλειά
 • Ποιοτική Δουλειά

Στόχος της ΠΕΤΚΑ Α.Ε. είναι να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να αποκτήσει πρωτοποριακό ρόλο στην κτιριακή ανάπτυξη της χώρας.