ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες της ΠΕΤΚΑ Α.Ε. από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, είναι η πώληση και εγκατάσταση μηχανημάτων ημικεντρικού και κεντρικού κλιματισμού.

Όλα αυτά τα χρόνια έχει εγκαταστήσει τέτοια συστήματα σε βιομηχανικές μονάδες (εργοστάσια, βιοτεχνίες, κλπ.), νοσοκομεία (σε κάθε είδους εργαστηριακή εφαρμογή, χειρουργεία, κλπ.), σχολεία, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, πλοία, κλπ.

Η μεγάλη γκάμα έργων εγκατάστασης συστημάτων κεντρικού κλιματισμού κατατάσσουν την ΠΕΤΚΑ Α.Ε. ανάμεσα στις κορυφαίες και πολύπειρες εταιρίες της παρούσας κατηγορίας.