ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η Συντήρηση Εγκαταστάσεων είναι ακόμη ένας τομέας όπου η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες.

Διαθέτοντας όλο το απαραίτητο προσωπικό, η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει ακόμα και τις πιο σύνθετες υπηρεσίες συντηρήσεις κτιρίων, ανάμεσα στις οποίες είναι: Πυροπροστασία, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και γενικότερες Οικοδομικές Εργασίες.

Έχοντας αναλάβει δεκάδες έργα συντήρησης, τόσο σε βιομηχανικές μονάδες όσο και σε κατοικίες και άλλα κτίρια, η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. είναι η πιο σίγουρη λύση για θέματα συντήρησης.