ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατευθύνσεων για μία μελλοντική κατασκευή ή αγορά ακινήτου.

Εάν σκέφτεστε να κατασκευάσετε εξαρχής, να ανακαινίσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο, η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. είναι σε θέση να σας δώσει συμβουλές και οδηγίες προκειμένου να μετατρέψει το σύνθετο σε απλό. Αφού πραγματοποιηθεί έρευνα και ανάλυση πάνω στο project, το οποίο έχετε στο μυαλό σας, θα σας προσφερθεί ποικιλία εναλλακτικών λύσεων, πάντα με βασικό γνώμονα το όφελός σας.