Επενδύσεις

REAL ESTATE

Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. διαθέτει ειδικό Τμήμα Real Estate, το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους εκτιμητές (senior valuers), ειδικούς συμβούλους (real estate consultants) και οικονομικούς αναλυτές (special analysts).

Η πολυετής εμπειρία της εταιρείας στον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και η άψογη γνώση της εγχώριας αγοράς ακινήτων, της δίνουν τη δυνατότητα υπεροχής στον τομέα του Real Estate.

Είναι ευνόητο πως μία εταιρία που κατασκευάζει ακίνητα είναι και καταλληλότερη για να εκτιμήσει την πραγματική τους αξία, και να βοηθήσει τους πελάτες της να βρουν ακριβώς αυτό που αναζητούν, μέσα στα δοσμένα οικονομικά και χρονικά πλαίσια.