ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει εδώ και τρεις δεκαετίες ποικιλία εγκαταστάσεων σε υπάρχοντα κτίρια.

Ανάμεσα σε αυτές ανήκουν οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, Ψυκτικές εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, ψυγείων, κλπ.), εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας (πυρασφάλεια και πυρανίχνευση), εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος και υποσταθμών μέσης τάσης, εγκαταστάσεις Ύδρευσης, Άρδευσης, καθώς και εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων κάθε είδους.

Η εταιρία μας είναι σε θέση να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε εγκατάσταση επιθυμείτε, χάρη στη βαθιά γνώση του αντικειμένου και μεγάλη εμπειρία του προσωπικού της στον τομέα αυτό.