ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πολλές φορές υπάρχει το ενδεχόμενο να θέλετε να αλλάξετε την οικία σας ή τον εργασιακό σας χώρο, χωρίς όμως να χρειαστεί να κατασκευάσετε ένα νέο κτίριο. Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. δίνει τη λύση και σε αυτόν τον τομέα., παρέχοντας υψηλές υπηρεσίες ανακαίνισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνεται η αναβάθμιση υπάρχοντος κτιρίου, διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων, ανακατασκευές εξωτερικών όψεων, αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, αλλά και αναβάθμιση-ανακατασκευή επιμέρους δωματίων (π.χ. μπάνιο, κουζίνα, κλπ.).

Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υπεύθυνα όλες τις αναγκαίες οικοδομικές εργασίες που πρόκειται να χρειαστούν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ενέργειες.