ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια, η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. ασχολείται και με την κατασκευή "πράσινων κτιρίων", δηλαδή κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον, γνωστά και ως Βιοκλιματικά Σπίτια.

Τέτοιου είδους κατασκευές επικεντρώνονται στην εκμετάλλευση του φυσικού αερισμού για το δροσισμό του εσωτερικού και την εκμετάλλευση του ήλιου για τη θέρμανσή του. Επιπλέον, εκμεταλλεύονται όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως γεωθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά, ηλιακά, πράσινα δώματα, κλπ.

Η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. διαθέτει το "know how" και σε αυτόν τον τομέα, καθώς έχει ήδη κατασκευάσει Βιοκλιματικά Σπίτια. Το γεγονός πως τέτοια σπίτια δεν κοστίζουν καθόλου παραπάνω σε σχέση με τα συμβατικά σπίτια, τα καθιστούν όλο και πιο δημοφιλή στις μέρες μας.