ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ Λεπτομ.
Κτήριο της Εκκλησίας της Ελλάδος Διάφορες Εγκαταστάσεις Δημόσια Κτίρια

Τον Μάιο του 2012 η ΠΕΤΚΑ Α.Ε. ανέλαβε να εκτελέσει έργο ανακαίνισης καθώς και αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εκκλησιαστικού ακινήτου, επί της οδού Βεντήρη 5, στην Αθήνα.

Το παρόν ακίνητο ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι μια από τις 14 Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, οι οποίες αποτελούν τη διοίκηση της συνόλου Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το έργο παραδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2013

Chios Navy Base Project Διάφορες Εγκαταστάσεις Εσωτερικής Ασφάλειας

Chios is the fifth largest Greek island. The Chios Navy Base is one of the most significant bases of the Hellenic Navy.

In 2005, PETKA SA was assigned a very complicated project including the installation of fuel tanks in the Chios Navy Base.

Mesta Chios Project Διάφορες Εγκαταστάσεις Εσωτερικής Ασφάλειας

Chios is the fifth largest Greek island. Mesta is one of the most well preserved mediveal villages in Europe.

In 2001, PETKA SA was in charge of supplying and installing Central Power Converters in the Mesta Village in Chios.

Oil Tankers Projects Διάφορες Εγκαταστάσεις Ναυτιλιακή βιομηχανία
  • Project_oiltankers1
  • Project_oiltankers2

(Πατήστε για μεγέθυνση)

Traditionally, Greece has been a maritime nation. Since ancient times, Greeks used to be involved into shipping which has played a key role in the financial development of this country.

Therefore, PETKA SA has been involved into the shipping industry too, by performing electromechanical installations, HVAC & refrigeration installations and other marine installations in oil tankers and other types of container ships.

Since 1989, PETKA SA has provided its services to huge shipping firms both in Greece and abroad. As a result, it has obtained a great expertise in this field as well.