Κατασκευή 9ου Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου

Εκ θεμελίων κατασκευή νέου Νηπιαγωγείου
X